ZorgenWerkt

Wilt u zolang mogelijke in uw vertrouwde omgeving, zelfstandig wonen en blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten? Maar heeft u daarbij hulp en ondersteuning nodig?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. ZorgenWerkt, is een jonge, enthousiaste organisatie die actief is in de regio Gooi- en Vechtstreek. Wij richten ons op begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.

ZorgenWerkt, biedt hulp aan huis voor mensen die vanwege hun leeftijd, lichamelijke of psychische beperkingen korter of langer zijn aangewezen op ondersteuning. Wij bieden zorg op maat. Uw wens en beleving staan bij ons centraal.

ZorgenWerkt, werkt met een kleine groep zeer gemotiveerde en gedreven medewerkers die zorg meer als dankbare roeping dan als werk zien. Klanttevredenheid en nazorg staat bij ons en bij onze medewerkers bovenaan. Wij streven ernaar om u een vaste medewerker toe te kennen, zodat u meestal hulp krijgt van dezelfde vertrouwde persoon.

Met de zorg en ondersteuning van ZorgenWerkt, bent u in staat om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. ZorgenWerkt ondersteunt u verder graag bij de aanvraag van een indicatie in het kader van de WMO.

LEES MEER

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente.
Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Hoe vraag ik hulp of ondersteuning vanuit de Wmo aan?

Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten?
Neem dan contact op met uw gemeente.
Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Hoe vraag ik hulp of ondersteuning vanuit de Wmo aan?

1-Eerst bekijkt de gemeente met u of er een eenvoudige oplossing is. Zoals hulp van een familielid, vrijwilliger of een algemene voorziening (bijvoorbeeld een maaltijdservice, vervoerspas of ontmoetingsochtend).


2-Zijn deze voorzieningen niet voldoende? Dan kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente. U krijgt dan mogelijk een maatwerkvoorziening, zoals thuiszorg, dagbesteding of een hulpmiddel.


3-Een medewerker van de gemeente komt bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Deze medewerker bespreekt met u de problemen en de mogelijke oplossingen.


4-Na dit gesprek ontvangt u het besluit van de gemeente.


5-Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente welke zorgaanbieder u wilt. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf zorg in te kopen.

NEEM CONTACT MET ONS OP!
ZORGENWERKT PARTNERS

“Brengt zorg en werk samen.”