ZorgenWerkt

De kern van ZorgenWerkt wordt vorm gegeven door gedrevenheid en door de basisgedachte dat je de zorg niet alleen met het hoofd maar vooral met het hart moet benaderen. Met verschillende achtergronden in de zorg, management en in de sociale zekerheid, kennen we de kleurrijke kanten van het werkveld zorg van binnenuit.

We delen de visie en de passie dat het in de zorg, slechts om twee spelers moet draaien: de klant die zorg nodig heeft en de medewerker die zorg verleent. Dat is onze focus en onze drijfveer om werk in de zorg weer die dankbare en passionele roeping te laten zijn.

ZorgenWerkt, is een jonge en kleinschalige organisatie, die zich richt op het samenbrengen van zorgverleners met zorgvragers, waarbij het in de eerste plaats gaat om de menselijke maat, zowel als het gaat om onze medewerkers, als ook om onze klanten. Binnen de zorg richten we ons vooral op het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben bij het zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en zoveel mogelijk deel te blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dat doen we vooral door ondersteuning te bieden op het gebied van:

  • Huishoudelijke hulp

  • Individuele begeleiding

  • Dagbesteding

Huishoudelijke hulp

Individuele begeleiding

Dagbesteding

WMO